Geschiedenis

GVA textielveredeling houdt zich sinds 1976 bezig met loonveredeling. In de beginjaren bestond de productie uit het discontinu verven van garens op kruisspoelen, in de jaren 80-tig werd de productie uitgebreid met het verven van rondgebreide tricotstoffen en in 1989 met het verven van wollen tapijtgarens op streng.

In 1995 werd het bedrijf overgenomen door de heer A.G.M. Mulling, die gelijktijdig het tot dan gehuurde bedrijfspand aankocht.

Begin 1997 hebben wij besloten om de garenverfmachines die uit de jaren 60 stamden te gaan vervangen. Dit en de bouwkundige voorzieningen welke daarvoor nodig waren vergden een forse investering. Bovenstaande en het feit dat we midden in een woonwijk zaten heeft ons doen besluiten om het bedrijf te verplaatsen naar het industrieterrein aan de Vierde Broekdijk. Voorafgaand aan de nieuwbouw, vond er een uitgebreid onderzoek plaats naar de volledige water- en energiehuishouding voor de nieuwbouw en de mogelijkheden om in de toekomst een gedeeltelijke of volledige waterkringloopsluiting te kunnen realiseren.

Hoofdgebouw GVA

Het RIZA had de leiding van dit onderzoek, waaraan, naast het bedrijf, tevens het Waterschap, de Provincie, de Gemeente, het TNO en Waterbedrijf Gelderland hun medewerking hebben verleend.

Dit onderzoek heeft in belangrijke mate bijgedragen aan onze beeldvorming voor de noodzakelijke voorzieningen zoals leidingkanalen, afvalwaterkelders, warmteterugwinning en overige installaties. Voor het ontwerp en uitvoering van de procesinstallaties hebben we gebruik gemaakt van de expertise van onze toeleveranciers.